L'Agrupament Escolta Azimut

és un col·lectiu d’infants, joves, i adults, que conviuen per a contribuir en el seu desenvolupament i per a realitzar les seves possibilitats com a persones i com a ciutadans/anes responsables, seguint l’estil de vida escolta adaptat a la realitat social i a la nostra ciutat, utilitzant com a característica principal el medi marí com a mitja educatiu.