ESCOLTISME A CATALUNYA

La Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge (FCEG) es va constituir el 1977 agrupant el que ara són les les associacions escoltes i guies existents a Catalunya: Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG), Escoltes Catalans (EC) i Acció Escolta de Catalunya (AEC).

A través de la FCEG els agrupaments escoltes i guies també adquireixen una dimensió internacional formant part i participant de l’Organització Mundial del Moviment Escolta (WOSM) i l’Associació Mundial de Noies Escoltes i Noies Guies (WAGGGS) amb presència a més de 160 països i amb més de 40 milions de membres arreu del món.

Són trets essencials de l’organització escolta i guia a Catalunya, la participació democràtica, tant de metodologia interna com d’aprenentatge pels infants i joves, l’entorn natural com a lloc bo per la realització de les activitats pròpiament educatives que desenvolupem, i l’educació a través de l’acció.

El model de compromís voluntari i l’essència com a moviment de joves fa de l’escoltisme i el guiatge una proposta amb experiència educativa acumulada i contrastada, alhora que també ens fa ser un moviment amb contínua renovació, actualització i iniciativa.

ESCOLISME MARÍ

Que es l’Escoltisme Marí?

L’escoltisme i per tant també l’escoltisme marí és una mètode educatiu. El Mètode Escolta és un sistema d'autoeducació progressiva fonamentat en:

La Llei i la Promesa Escolta

L’educació per l'acció

La vida en petits grups

Uns programes progressius i atraients d’activitats variades.  Aquestes estan basades en els centres d'interès dels/ de les participants, que inclouen els jocs, i les tècniques útils.

La implicació dels escoltes en la millora del seu entorn proper.

El contacte amb la natura.

La característica bàsica de l’escoltisme marí és que utilitza el món del mar com a mitjà educatiu per treballar els valors de l’escoltisme. Així doncs podríem dir que els objectius de l’escoltisme marí son:

-Desenvolupar integralment  la persona utilitzant com a medi el món del mar.

-Potenciar el treball en equip, la responsabilitat i el respecte vers el medi ambient.

-Oferir recursos, jocs i activitats  amb els que aprendre noves tècniques i experiències.

-Conèixer el medi marí i tècniques nàutiques, malgrat que no pretén formar mariners/es.

 

Els continguts educatius bàsicament fan referència a tres eixos:

-L’ecosistema (característiques dels ecosistemes aquàtics, espècies, contaminació...)

-La tècnica de la navegació (nusos, rumbs, meteorologia, orientació...) i reparació d’embarcacions així com la seguretat en activitats nàutiques.

-La vida de la gent del mar (ports, llotges, història de la navegació, llegendes...) i cultura catalana relacionada amb el món del mar. 

Les diferències dels escoltes marins amb els altres agrupaments no marins son:

-Les activitats: es relacionen amb el centre d’interès i pel fet de ser marines, solen tenir un valor afegit d’innovació.

-L'ambientació: es reflecteix al local, a totes les activitats i fins i tot a la nomenclatura que s'utilitza a les unitats.

-Els continguts específics: és evident que per fer algunes de les activitats marines s’ha de tenir una certa base tècnica.

-I la xarxa de contactes: A més dels llaços associatius i de l'articulació amb l'entorn local, tal com té qualsevol altre agrupament escolta, un agrupament escolta marí sol relacionar-se amb associacions i entitats que treballen en l’àmbit marí.

ESCOLTISME MARÍ A CATALUNYA

Als anys 30 van funcionar un parell d’agrupaments d’escoltes marins a Catalunya, però amb la guerra civil van desaparèixer.

A l’any 1961 va néixer l’AE Gelabert de centelles, un agrupament marí de Minyons Escoltes que es va fer famós per fer de socorristes a algunes platges de Garraf i Castelldefels als anys 70. Aquest agrupament va tancar al 1995.

Al 1983 va néixer l’AE Azimut amb caps que havien sigut minyons al AE Gelabert de Centelles, i després al 2004 va néixer un altre agrupament marí, l’AE Ictineu a Vilanova i la Geltrú, amb una relació d’activitats molt estreta amb l’AE Azimut.

Actualment només hi ha un agrupament marí en funcionament a Catalunya, AE Azimut.

Aquest agrupament ha potenciat darrerament moltes activitats obertes d’escoltisme marí per qualsevol agrupament.